10 dingen die gaan veranderen op de woningmarkt in 2022 (en daarna)

Om de crisis op de huizenmarkt het hoofd te kunnen bieden, hebben het vorige demissionaire kabinet en het nieuwe kabinet nieuw beleid ontwikkeld en bestaande regelingen aangepast. Hierdoor verandert er veel op de woningmarkt in 2022 en daarna. Huizenbezitters, huizenkopers en verkopers gaan dit op verschillende manieren merken. Hier zijn 10 dingen die gaan veranderen in 2022 en in de jaren daarna.

 

1. Verhoging Nationale Hypotheekgarantie

Met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) loop je als woningkoper minder risico. De maximale koopsom, oftewel de NHG kostengrens, was in 2021 325.000 euro. Omdat woningwaardes het afgelopen jaar flink zijn gestegen, gaat ook de kostengrens nu flink omhoog, naar 355.000 euro. Tevens worden de kosten voor het afsluiten van een NHG-hypotheek in 2022 iets lager. Die gaan van 0,7% naar 0,6%.

2. Verlaging hypotheekrenteaftrek

Ook dit jaar wordt de hypotheekrenteaftrekregeling verder afgebouwd voor hogere inkomens (vanaf € 68.507 per jaar). Daar waar zij in 2021 nog 43% van hun kosten konden aftrekken, gaat dit in 2022 naar 40%. In 2023 daalt dit tarief verder naar 37,05%. Meer weten? Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

3. Energielabel verplicht in advertenties

Strikt genomen was het ook in 2021 al verplicht om het energielabel te vermelden in de advertentie voor een woning, maar dit werd in de praktijk niet gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2022 verandert dit, en kan je een boete krijgen als je een huis te koop zet zonder energielabel. Meer weten? We hebben hier een apart artikel over geschreven. Je vindt het hier.

4. Eigenwoningforfait gaat omlaag

Het eigenwoningforfait daalt in 2022 van 0,5% naar 0,45% van de WOZ-waarde van de woning. Dit geldt voor woningen met een waarde tussen de €75.000 tot €1.110.000. Hierdoor betaal je dus iets minder inkomstenbelasting (tenzij je WOZ-waarde harder is gestegen dan de daling van het eigenwoningforfait). 

5. Nationaal isolatieprogramma

Op de derde dinsdag van september werd bekend dat het kabinet 514 miljoen euro reserveert voor het stimuleren van isolatie in woningen. Zowel voor huur- als koopwoningen zal er extra geld beschikbaar zijn om te isoleren. Heb je een koopwoning en wil je het komend jaar isoleren op kosten van de overheid? Dan raden we je aan om te kijken of je in aanmerking komt voor de ISDE-subsidie.

6. Meer woningbouw

Bouwen, bouwen, bouwen. In het nieuwe regeertakkoord staan ambitieuze plannen om het tekort aan met name betaalbare woningen te verhelpen. De komende tien jaar moeten er jaarlijks 100.000 woningen worden gebouwd, onder meer door de woningcorporaties, die zullen profiteren van de afschaffing van de verhuurdersbelasting.

7. Hogere overdrachtsbelasting voor beleggers

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat het plan om de overdrachtsbelasting voor beleggers nog iets te verhogen. Op dit moment betalen zij 8% overdrachtsbelasting en wordt 9% in 2023 (mits het plan wordt goedgekeurd door de kamers). Voor wie zelf in de woning gaat wonen blijft het tarief 2%, terwijl starters die aan de voorwaarden voldoen 0% blijven betalen.

8. Jubelton verdwijnt

De jubelton is een regeling waarbij ouders eenmalig een ton kunnen schenken aan hun kinderen, zonder hierover belasting te betalen. Normaal gezien bedraagt deze schenkbelasting 10%, maar die kreeg je dus van de belastingdienst cadeau in de afgelopen jaren, tot een bedrag van €105.302. Deze vrijstelling van de schenkbelasting komt te vervallen. Per wanneer de regeling verdwijnt is op dit moment nog niet duidelijk.

9. Extra subsidie voor warmtepompen

Woningbezitters die willen verduurzamen en hun energiekosten te verlagen, hebben naast isoleren ook de optie om een warmtepomp te laten installeren. Ook hiervoor is extra subsidie vrijgemaakt door demissionair minister Kajsa Ollongron. Heb je een eigen woning of ga je een woning kopen en overweeg je een warmtepomp te installeren? Ook dan kan je gebruikmaken van extra subsidie, in de vorm van de ISDE.

10. Meer hypotheek met studieschuld

Huizenkopers met een studieschuld kunnen straks meer lenen (met NHG) dan voorheen. De studieschuld wordt bij het berekenen van de maximale hypotheek van het bedrag afgetrokken. Dat blijft zo, maar hoe de studieschuld wordt meegenomen gaat veranderen. Op dit moment is het namelijk zo dat er gekeken wordt naar oorspronkelijk schuld, zonder rekening te houden met aflossingen. Als het aan het nieuwe kabinet ligt gaat dat veranderen, en wordt alleen de nog openstaande studieschuld meegenomen. Ook de ingangsdatum van deze maatregel is nog niet bekend, dus of we het al gaan merken op de woningmarkt in 2022 is nog de vraag. Wij vinden het in ieder geval goed nieuws.

Tak Makelaardij & Taxaties